Header Ads

เกี่ยวกับหมอตี้ประวัติการศึกษาและการทำงานของ
 แพทย์จีน ดร เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล
หมอตี้ หรือหมอตี๋ ชื่อเต็ม นายเยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล สำเร็จการศึกษาปริญญา ตรี โท เอก สาขาอายุรกรรมโรคไต และต่อมไร้ท่อ 
จาก มหาวิทยาลัยแพทย์และยาจีนปักกิ่ง
ประวัติการทำงาน เข้ารับการทำงานที่ คลินิกหัวเฉียวแพทย์จีนตั้งแต่ปี 2556 และได้รับทุนจากทางคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไต ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ณ โรงพยาบาล ซีหยวน  หลักสูตร 2ปี หลังจากจบการศึกษา จึงได้ขอทุนคลินิกเรียนต่อปริญญาเอก สาขาเดียวกัน อายุรกรรมโรคไต และต่อมไร้ท่อ ที่มหาวิทยาลัยแพทย์และยาจีนปักกิ่ง ณ โรงพยาบาล ตงจือเหมิน เป็นเวลา 3ปี ในระดับชั้นปริญญาโทได้รับทุนการศึกษานักเรียนดีเด่น จากรัฐบาลจีน 2ปี และได้รับทุนรัฐบาลปักกิ่ง ในระดับชั้นปริญญาเอกอีกด้วย

----------------------------------


ในปี2006ได้ผ่านการสอบคัดเลือกปริญญาตรี-โทควบ หลังจากจบปริญญาตรี5ปี หมอตี้ก็ได้ทุนรัฐบาลจีนและทุนของคลินิกหัวเฉียวแพทย์จีนศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทเป็นเวลา2ปี โดยที่เลือกสาขา อายุรกรรมโรคไตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยมี ศาตราจารย์ ดร นายแพทย์ Zhang Yu เป็นที่ปรึกษา

----------------------------------------------


 ในปี 2013 หมอตี้ได้รับ ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกจากคลินิกหัวเฉียวแพทย์จีน และได้ทุนเรียนดีของรัฐบาลปักกิ่งทุกปี โดยมีศาตราจารย์ ดร Zhaojinxi เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกอีกด้วย

เป็นเวลา 12 ปีที่ศึกษาอยู่ที่ปักกิ่ง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกรุงปักกิ่งอย่างเห็นได้ชัด หมอตี้ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เรียนรู้งานทางคลินิก เข้าฝึกงานใน โรงพยาบาลชั้นนำของปักกิ่ง ทั้งแพทย์จีน และฝังเข็ม โดยมีการเรียนรู้การให้ยา และฝังเข็มกับ ศาตราจารย์ Lu Ren He ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแผนกโรคไต และเบาหวาน เป็นถึงที่ปรึกษาคณาจารย์พิเศษ ของประเทศจีน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต โรคเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน


และได้เรียนรู้การให้ยาจีนในคลินิกกับอาจารย์ระดับอาวุโส Li Heng Min  กับการรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท้อ และระบบข้อ และอายุรกรรมทั่วไปด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ปัจจุบัน ทั้ง2 ทั้นอายุ80ปี และได้เกษียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีโอกาสฝึกการฝังเข็มกับ
 ดร Zhao qi  ซึ่งเป็นแพทย์แผนจีนรุ่นที่3 ของตระกูล  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแผนกฝังเข็ม 
ของ รพ ตงจือเหมิน ฝั่งอินเตอร์

ในวันหยุดหรือวันสุดสัปดาห์ ได้ออกค่ายอาสาสมัคร เข้าชนบท ไปตรวจโรคและ ฝังเข็ม ให้กับชาวจีนที่มีรายได้น้อยเป็นประจำ


----------------------------------

หมอตี้จบการศึกษาได้สอบใบประกอบโรคศิลปะจีนไว้เพื่อเป็นเกียรติให้ตัวเอง ว่าพร้อมที่จะได้ทำงานในประเทศจีนและพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติงานที่เมืองไทยด้วย
และมีโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการรักษาโรคไตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการโรคไต แห่งประเทศจีน และกรรมการโรคเบาหวานแห่งประเทศจีน 
---------------------------------ได้ตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานลงไตระยะแรก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าการทำวิจัยการรักษาโรคเบาหวานลงไตด้วยสมุนไพรจีนอีกด้วย

----------------------------

No comments

Powered by Blogger.