Header Ads

carousel

test

Ad Home

หมอตี้แนะนำ 3 เวลา สมุนไพรต้านหวัด

7:32 PM
หมอตี้แนะนำ 3 เวลา สมุนไพรต้านหวัด ช่วงนี้คนป่วยเยอะ ยิ่งมีไขหวัดโควิดเข้ามา ยิ่งต้องดูและตัวเองมากขึ้น วันนี้หมอตี้จะแนะนำให้ใช้สมุ...Read More

รู้ทันตั้งแต่วัยรุ่น ดีกว่าเจอเรื่องวุ่นๆในวัยชรา

8:25 PM
รู้เท่าทันตั้งแต่วัยรุ่น ดีกว่าเจอเรื่องวุ่นๆในวัยชรา ทั้งชีวิตของคนเราวนเวียนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย และคนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไ...Read More

ฮวาโถว หมอเทวดา

4:05 PM
หลายคนเคยเห็น หลายคนเคยไหว้ เทพแห่งการรักษา เทพแห่งยาที่ตั้งสง่าอยู่ในวัดจีน เรามารู้จักหมอจีนชื่อดังในอดีตกัน มีนามว่าฮว่าโถว หรือ ฮัวโ...Read More

video

Powered by Blogger.